JulesRahmanOng_Xenophobia_Header_Web

Kerajaan Malaysia membatalkan jaminan terdahulu yang menyatakan mereka tidak akan menangkap pelarian dan pendatang tanpa dokumen dengan harapan mereka akan diuji untuk COVID-19. Ribuan telah ditangkap dan ditempatkan di kem tahanan yang sesak sehingga menyebabkan kluster aktif yang baru.

Kerajaan Malaysia membatalkan jaminan terdahulu yang menyatakan mereka tidak akan menangkap pelarian dan pendatang tanpa dokumen dengan harapan mereka akan diuji untuk COVID-19. Ribuan telah ditangkap dan ditempatkan di kem […] Credit: Jules Rahman Ong

Kerajaan Malaysia membatalkan jaminan terdahulu yang menyatakan mereka tidak akan menangkap pelarian dan pendatang tanpa dokumen dengan harapan mereka akan diuji untuk COVID-19. Ribuan telah ditangkap dan ditempatkan di kem tahanan yang sesak sehingga menyebabkan kluster aktif yang baru.

Leave a comment

Your email address will not be published.