Ethnic Vietnamese in Cambodia - New Naratif

Một Cuộc Sống Bị Cuốn Trôi

Ông Bouy Yang Aiy sinh ra trên mặt nước Biển Hồ (Tonle Sap) vào năm 1952. Như những thế hệ người Cam-pu-chia gốc Việt đi trước, cuộc sống gắn liền với hệ thống sông nước Biển Hồ là những gì duy nhất mà ông biết.

“Sáu thế hệ người Việt đã sống ở đây … cuộc sống không lúc nào rời những rọ cá ở dưới đó,” ông Yang Aiy nói, tay chỉ xuống phía dưới những tấm ván gỗ lỏng lẻo của căn nhà nổi của ông ở làng Chong Koh.

Members only

Log in or

Join New Naratif as a member to continue reading


We are independent, ad-free and pro-democracy. Our operations are member-funded. Membership starts from just US$5/month! Alternatively, write to [email protected] to request a free sponsored membership. As a member, you are supporting fair payment of freelancers, and a movement for democracy and transnational community building in Southeast Asia.

Bookmark (0)
ClosePlease login

Related Articles