Posted inRencana

Elit Melayu Singapura: Kekayaan, Keterasingan, Keresahan

Keterasingan daripada budaya dan bahasa sendiri, benci-diri, dan pandang-rendah terhadap saudara-mara yang kurang berada semua gejala keadaan yang melanda elit Melayu Singapura. Apakah sejarah yang membentuk pola pemikiran ini? Adakah ‘Melayu maju’ benar-benar bebas daripada diskriminasi dan peminggiran? Artikel terbitan Rice Media kelmarin ialah peluang baik untuk kita membedah kondisi lapisan masyarakat Melayu Singapura yang berada.