Posted inPenyelidikan

Kejatuhan Pemerintahan Etnosentrik Elit di Malaysia

Konsosiasionalisme—pemerintahan dalam masyarakat majmuk, di mana ia terdiri dari pakatan golongan elit dari kumpulan kaum masing-masing—merupakan kedudukan politik Malaysia yang berpengaruh selama lebih dari 60 tahun. Kekalahan Barisan Nasional menandakan penamatan era konsosiasionalisme. Apa yang terjadi? Adakah kerajaan Pakatan Harapan satu bentuk kerajaan yang berkongsi kuasa ataupun adakah ia satu lagi demokrasi konsosiasionalisme?

To access this post, you must purchase a Membership or Membership – ID.

Posted inPenyelidikan

Kebangkitan Pemerintahan Etnosentrik Elit di Malaysia

Ini merupakan rencana susulan kepada rencana yang memaparkan keberakhiran konsosiasionalisme—pemerintahan dalam masyarakat majmuk, di mana ia terdiri dari pakatan golongan elit dari kumpulan kaum masing-masing—Barisan Nasional, di mana konteks sejarah dan asas konsosiasionalism sehinggalah kepada detik-detik mencabar semasa perjuangan untuk kemerdekaan Tanah Melayu dijejak dengan mendalam, sambil itu mengkaji bagaimana ia bertahan ketika era 1950an dan 1960an yang penuh dengan cubaan.

To access this post, you must purchase a Membership or Membership – ID.