NewNaratif_Malaysia_DrugDeathRow_Web

Penjara Kajang, salah satu daripada penjara terbesar di Malaysia, menempatkan hampir 20% populasi banduan hukuman mati setakat tahun 2019, menurut Amnesty International Muhamad Syarafi/Shutterstock

Penjara Kajang, salah satu daripada penjara terbesar di Malaysia, menempatkan hampir 20% populasi banduan hukuman mati setakat tahun 2019, menurut Amnesty International
Muhamad Syarafi/Shutterstock

Leave a comment

Your email address will not be published.