Posted inPhóng sự

Những Cái Bóng Phiêu Bạt Theo Dòng Mê Kông

Ở Campuchia, người gốc Việt đối mặt với nhiều thách thức, từ những thay đổi về chính sách, cạn kiệt nguồn cá, và phân biệt đối xử từ nhà chức trách. Một cặp vợ chồng Campuchia gốc Việt, Hên và Thắm, buộc phải rời ngôi nhà của họ trên hồ Tonle Sap và chuyển đến Việt Nam, khiến họ trở thành những người không giấy tờ. Với khoảng 8,000 hộ gia đình trong vùng, trải nghiệm của Hên và Thắm phản ánh tình trạng của nhiều người nhập cư gốc Việt ở Campuchia.