Hello!

Stay up to date with New Naratif's latest stories and upcoming events with our weekly newsletter. No spam, just good content.

* indicates required
Posted inPhóng sự

Gần Vào Quên Lãng: Những Nhà Dân Tộc Chủ Nghĩa Người Cam-pu-chia

Ngày nay, nhà tù Côn Đảo là một bảo tàng nhằm tưởng niệm những người Việt Nam đấu tranh vì độc lập từ thực dân Pháp. Tuy vậy, qua bao năm nay, những nhà dân tộc chủ nghĩa người Cam-pu-chia bị giam cầm ở nhà ngục này vẫn thường không được nhắc đến.

To access this post, you must purchase a Membership.

Posted inPhóng sự

Bắc / Nam

Trưởng thành tại Hoa kỳ, hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa Việt nam của Will Nguyễn có một gốc gác đặc miền Nam Việt nam. Trên con đường khám phá các góc nhìn đa diện và sự thật đa dạng, nghiên cứu của anh đã dẫn dắt anh đi tìm hiểu về sự chia rẽ bắc/nam.