Posted inPhóng sự

Những Cái Bóng Phiêu Bạt Theo Dòng Mê Kông

Ở Campuchia, người gốc Việt đối mặt với nhiều thách thức, từ những thay đổi về chính sách, cạn kiệt nguồn cá, và phân biệt đối xử từ nhà chức trách. Một cặp vợ chồng Campuchia gốc Việt, Hên và Thắm, buộc phải rời ngôi nhà của họ trên hồ Tonle Sap và chuyển đến Việt Nam, khiến họ trở thành những người không giấy tờ. Với khoảng 8,000 hộ gia đình trong vùng, trải nghiệm của Hên và Thắm phản ánh tình trạng của nhiều người nhập cư gốc Việt ở Campuchia.

Posted inPhóng sự

Gần Vào Quên Lãng: Những Nhà Dân Tộc Chủ Nghĩa Người Cam-pu-chia

Ngày nay, nhà tù Côn Đảo là một bảo tàng nhằm tưởng niệm những người Việt Nam đấu tranh vì độc lập từ thực dân Pháp. Tuy vậy, qua bao năm nay, những nhà dân tộc chủ nghĩa người Cam-pu-chia bị giam cầm ở nhà ngục này vẫn thường không được nhắc đến.

To access this post, you must purchase a Membership or Membership – ID.

Posted inPhóng sự

Bắc / Nam

Trưởng thành tại Hoa kỳ, hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa Việt nam của Will Nguyễn có một gốc gác đặc miền Nam Việt nam. Trên con đường khám phá các góc nhìn đa diện và sự thật đa dạng, nghiên cứu của anh đã dẫn dắt anh đi tìm hiểu về sự chia rẽ bắc/nam.