Your hub to
learn connect grow act

in democracy

Our new social features enable you to connect and grow to take actions in democracy.

Forums

Feature

สื่อในมิติทางเพศ: งานชุดเบื้องลึกเสรีภาพสื่อชุดที่ 4 ชิ้นที่ 3 – ข้อค้นพบจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

Author: On this page On this page บทนำ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ได้ริเริ่มการปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันสำคัญต่างๆ หลังจากที่ระบอบเผด็จการในทั้งสองประเทศสิ้นสุดลงพร้อมกับศตวรรษที่ 20 แต่เมื่อเราลองพิจารณาว่าเสรีภาพสื่อในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ในยุคปัจจุบันมีหน้าตาเป็นอย่างไร คำตอบที่น่าเศร้าคือ คนทำข่าว (newsmaker) ในสองประเทศต้องประสบกับความท้าทายอย่างมากภายใต้ระบอบอำนาจนิยมร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของ โจโค วิโดโด ในอินโดนีเซีย (2557 – ปัจจุบัน) และรัฐบาลของ โรดรีโก

Bookmark (0)
ClosePlease login
Continue reading
Feature

A Little Bit Yours

In this short piece of personal literature, Reina Cristine Kudo takes us through the various seasons of her life as she unlearns the internalised racist shaming she experiences as a mixed-race Japanese Filipino individual in Japan.

Bookmark (0)
ClosePlease login
Continue reading
Get Connected

Our new social features enable you to connect and grow to take actions in democracy.

Forums

Feature

สื่อในมิติทางเพศ: งานชุดเบื้องลึกเสรีภาพสื่อชุดที่ 4 ชิ้นที่ 3 – ข้อค้นพบจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

Author: On this page On this page บทนำ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ได้ริเริ่มการปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันสำคัญต่างๆ หลังจากที่ระบอบเผด็จการในทั้งสองประเทศสิ้นสุดลงพร้อมกับศตวรรษที่ 20 แต่เมื่อเราลองพิจารณาว่าเสรีภาพสื่อในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ในยุคปัจจุบันมีหน้าตาเป็นอย่างไร คำตอบที่น่าเศร้าคือ คนทำข่าว (newsmaker) ในสองประเทศต้องประสบกับความท้าทายอย่างมากภายใต้ระบอบอำนาจนิยมร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของ โจโค วิโดโด ในอินโดนีเซีย (2557 – ปัจจุบัน) และรัฐบาลของ โรดรีโก ดูแตร์เต ในฟิลิปปินส์ (2559 – 2565) ซึ่งผลกระทบต่อสื่อมวลชนยังส่งต่อมาถึงรัฐบาลของ เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ผู้นำคนปัจจุบันด้วย  เราจึงมองว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาประสบการณ์ของการทำงานสื่อมวลชนร่วมสมัยในทั้งสองประเทศ เพื่อเข้าใจภัยคุกคามต่างๆ ต่อเสรีภาพของการแสดงออก (ซึ่งหมายถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วย) และเข้าใจว่าคนทำข่าวมีความสามารถกระทำการ1 อย่างไรบ้าง ท่ามกลางประเด็นปัญหาในสามมิติ ได้แก่ (1) รัฐ (2) ความรุนแรง และ (3) ทุน ทั้งนี้ เมื่อเรานำเอามุมมองที่ตระหนักรู้ทางเพศสภาวะมาใช้ เราจะอภิปรายว่าคนทำข่าว อันรวมถึงองค์กรสื่ออิสระและสื่อกระแสรองด้วยนั้น ต่อสู้และปรับตัวอย่างไรต่อความท้าทายในสมัยปัจจุบัน ตามด้วยคำแนะนำของเราเกี่ยวกับมาตรการในการยกระดับเสรีภาพสื่อมวลชนในภูมิภาค ทำความเข้าใจบริบทของผู้เข้าร่วม คำว่า “สื่อกระแสรอง” และ “สื่ออิสระ” มีความหมายเดียวกันในบทความนี้ การที่ผู้เข้าร่วมเลือกใช้คำนี้ ได้สอดคล้องกับข้อสังเกตของ Forde (2011) ที่มองว่าการทำงานกระแสรอง “มิใช่เป็นเพียงปฏิกิริยาต่อกระแสหลักอย่างเดียว แต่ในบางกรณีก็มิได้เดินตามการทำงานหรือคุณค่าทางวารสารศาสตร์กระแสหลักด้วย” สื่อเหล่านี้เหล่านี้รวมถึงสื่อที่มีลักษณะเป็น

Bookmark (0)
ClosePlease login
Continue reading
Rodrigo Duterte - New Naratif
Feature

Duterte and the Oligarchs

Author Illustration: In August 2016, more than one month into his six-year presidency, Rodrigo Duterte said in a speech: “My plan is to destroy the oligarchs that are embedded in government” (Corrales 2016). This was the first time that he mentioned the O word, even as his propaganda machinery has been using and popularising it during his campaign in the historic presidential election. Duterte may have named the oligarchy as

Bookmark (0)
ClosePlease login
Continue reading
Feature

The 25 Most Important Issues Facing Singapore in 2024

Author Illustration: What do Singaporeans really think about the current state of Singapore and the most important issues facing the country? In Stage 1 of The Citizens’ Agenda, conducted between 17-24 May 2024, we asked Singaporeans to answer the following question: In your opinion, what issues do you consider important to Singapore and think that the candidates in the upcoming General Election should talk about as they compete for your

Bookmark (0)
ClosePlease login
Continue reading
Feature

A Little Bit Yours

In this short piece of personal literature, Reina Cristine Kudo takes us through the various seasons of her life as she unlearns the internalised racist shaming she experiences as a mixed-race Japanese Filipino individual in Japan.

Bookmark (0)
ClosePlease login
Continue reading

Your hub to
learn connect grow act in democracy