Hello!

Stay up to date with New Naratif's latest stories and upcoming events with our weekly newsletter. No spam, just good content.

Posted inPenyelidikan

Mendalami Evolusi Perkataan Pendatang

Sekitar tahun 1960an sehingga 1980an, maksud perkataan pendatang dalam Bahasa Melayu/Malaysia bertukar daripada ‘migran’ yang bernada neutral kepada sinonim dengan perkataan bahaya dan tidak boleh dipercayai: orang luar politik yang membanjiri negara dan mencabar identiti kebangsaan dan keselamatan. Bagaimana perubahan ini terjadi?

To access this post, you must purchase a Membership or Temporary Access.