Hello!

Stay up to date with New Naratif's latest stories and upcoming events with our weekly newsletter. No spam, just good content.

* indicates required
Posted inPenyelidikan

Mendalami Evolusi Perkataan Pendatang

Sekitar tahun 1960an sehingga 1980an, maksud perkataan pendatang dalam Bahasa Melayu/Malaysia bertukar daripada ‘migran’ yang bernada neutral kepada sinonim dengan perkataan bahaya dan tidak boleh dipercayai: orang luar politik yang membanjiri negara dan mencabar identiti kebangsaan dan keselamatan. Bagaimana perubahan ini terjadi?

To access this post, you must purchase a Membership.